REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
maluchwpodrozy.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Sklep prowadzony jest przez firmę ALprofi Tomasz Jurkowski ul. Jasna 21/7, 70-777  Szczecin, posiadającą NIP 9552004905, zwaną w dalszej części regulaminu  “Administratorem”.
2.    Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.maluchwpodrozy.pl/sklep  e-mail sklep@maluchwpodrozy.pl, telefon: 512738438/601231832, adres korespondencyjny – ul. Jasna 21/7, 70-777 Szczecin
3.    Każdy klient ma obowiązek przed dokonaniem transakcji oraz użytkowaniem sklepu zapoznania się z jego Regulaminem.
4.    W celu dokonywania zakupów, wymagane jest od klienta aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej, sprawdzanie wszystkich folderów, łącznie ze spamem.
5.    Umowy powierzenia danych osobowych zgodnej z GiODO została zawarta z firmą dhosting.pl Sp. z o.o.

§ 2. Zakres działalności

1.    Przy pomocy sklepu prowadzona jest działalność sprzedaży zabawek, asortymentu  dla niemowląt, dla  dzieci, akcesoriów dla rodziców.

§ 3. Polityka prywatności

1.    Klient wypełniając formularz zakupu oraz zaznaczając okno przy podanym oświadczeniu, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora, które jest niezbędne do wykonania transakcji, oraz  wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.
2.    Administratorem Danych osobowych jest firma § 1. Pkt.1
3.    Dane są zbierane i przetwarzane  w celu zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru oraz pozostałych procesów z tym związanych jak wysyłka, wystawienie dokumentacji.
5.    Dane, które są podawana podczas składania zamówienia, będą udostępniane podmiotom odpowiedzialnym za logistykę towaru.

§ 4. Dokonywanie zakupów

1.    Na stronach internetowych sklepu, podane informację, informację o prezentowanych produktach, opisy, parametry techniczne, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    Przed dokonaniem zakupu, klient ma możliwość internetowo zapoznanie się z produktami, opisami, zdjęciami. W razie pytań ma prawo skontaktować się z administratorem.
3.    Klient składa zamówienie, zapoznając się z treścią regulaminu sklepu, co wyrazi poprzez zaznaczenie stosownego okna przy wypełnianiu formularza. Kliknięcie przycisku zamawiam/kupuję i płacę , wiążę się z tym, iż klient wyraża związania się z umową, oraz zobowiązany jest do zapłaty za produkt, który chce otrzymać. Brak dokonania płatności przez klienta do dwóch dni roboczych, oznacza rezygnację z zakupu. Klient, ma możliwość opłacenia za zamówienie produktu przelewem na konto: Mbank: 22 1140 2004 0000 3102 3174 0678 lub dokonania płatności po przez system przelewy24 brak dokonania płatności przez klienta do dwóch dni roboczych, oznacza rezygnację z zakupu.
4.    Klient ma prawo dokonać zakupu za pobraniem.
5.    Ceny podawane na stronach sklepu są cenami zawierającymi podatek VAT. Koszt transportu jest wyświetlany w podsumowania koszyka, zgodnie z wybraną przez klienta opcją. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową i nie ma możliwości odbioru osobistego przez klienta. Chyba, że administrator ustali inaczej.
6.    Sklep zobowiązuje i przykłada wszelkich starań, aby dostarczone produkty, były  pozbawione wad.
6.1    Zamówiony towar przez klienta, jest w pierwszej kolejności przyjęty do realizacji, o czym poinformuje automatycznie sklep drogą mailową.
6.2    Sklep ma prawo wstrzymania przyjęcia zamówienia, w sytuacji, gdy dane, które będą podane wzbudzają wątpliwości. Sklep podejmie próbę kontaktu z klientem w celu wyjaśnienia.
7.    Sklep stara się działać możliwie starannie i na bieżąco informować o stanach magazynowych. W sytuacji nałożenia się zamówień, może wystąpić brak dostępności, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
8.    Sklep honoruje następujące formy płatności:
8.1    płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora
8.2    system płatności elektronicznych przelewy24
8.3    zwykły przelew na konto, numer konta: Mbank: 22 1140 2004 0000 3102 3174 0678
9.    Wykonanie płatności powinno być zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych, od momentu otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji przez sklep.
10.    Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 4-5 dni roboczych:
10.1    od zaksięgowania kwoty płatność z góry,
10.2    od potwierdzenia przyjęcia zamówienia płatności przy odbiorze
10.3    Wyjątek stanowi pkt. 7
11.    Z zamówieniem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu lub  faktura VAT

§ 5 Proces reklamacyjny

1.    Klient jako konsument w procesie reklamacyjnym ma do dyspozycji uprawnienia przyznane przez ustawę kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
2.    Sklep odpowiada przed  klientem, z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany produkt nie odpowiada produktowi sprzedanemu, ma wady, nie jest zgodny z opisem.
3.    Reklamacje zamówionych towarów należy składać drogą mailową na adres sklep@maluchwpodrozy.pl  lub listem poleconym na  ul. Jasna 21/7, 70-777  Szczecin. Reklamacja musi zawierać następujące pozycję .
3.1      Imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
3.2    Klient będąc konsumentem, może wnioskować o obniżenie ceny lub odstąpić od umowy, pod warunkiem, że Sklep nie dokona sprawnie wymiany rzeczy wadliwej, na wolną od wad, albo nie usunie wady.
3. 3   Klient będąc konsumentem, może zrezygnować z rozwiązania usunięcia wady i żądać produktu wolnego od wad, pod warunkiem, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez klienta, jest możliwy, ekonomicznie uzasadniony. Przy ocenie ekonomicznego uzasadnienia pod kątem nadmierności kosztów, zostanie uwzględniona wartość rzeczy wolnej od wad oraz niedogodności, na jakie będzie narażony klient.
4.    Reklamacje, które zostaną zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane do 14 dniu lub krótszym od momentu ich zgłoszenia.
5.    Pozytywne rozstrzygnięcie reklamacji dla Klienta oznacza wysłanie przez Sklep towaru wolnego od wad lub towaru z usuniętą wadą. W przypadku gdy naprawa lub wymiana jest niemożliwa, sklep obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produkt, jaką zapłacił klient, wraz z kosztami przesyłki.
6.    Klient będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą ma cena być obniżona.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1.    Zgodnie treścią ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować 14 dniowy termin należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, formularz który otrzymuje klient na maila, wraz z produktem lub scan dokumentu na maila z potwierdzeniem odbioru .
2.    Prawo takie nie przysługuje w przypadku usług i produktów wymienionych w Art. 38. w ustawie z dnia 30.05.2015 o prawach konsumenta. Sklep nie prowadzi tego typu świadczeń, ani nie sprzedaje tego typu produktów.
3.    W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na swój koszt w zabezpieczonej formie przed uszkodzeniami na adres: Alprofi Tomasz Jurkowski ul. Jasna 21/7, 70-777  Szczecin
4.    W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi, zostaną zwrócone otrzymane płatności za produkt i przesyłkę, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez sklep odstąpienia od umowy.
5.    Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.    Sklep dokona zwrotu płatności klientowi, używając takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient. Klient może wyrazić zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który nie generuje dodatkowych kosztów.
7.    Jeżeli Klient będący konsumentem dokonał wyboru innego sposobu dostawy, niż oferowany przez sklep, a jest on droższy od oferowanego, sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu klientowi dodatkowych kosztów.

§ 7. Dodatkowe postanowienia

1. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, m.in. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Klient ma możliwość z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostęp do tych procedur może znaleźć m. in. na stronach internetowych rzeczników konsumentów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży można rozstrzygać polubownie poprzez sąd konsumencki. Informację dotyczące sporów i ich rozwiązywania udzielają organizacje konsumenckie.

Załączniki do Regulaminu:

Jak z korzystać z prawa dotyczącego odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas listem poleconym na adres Alprofi Tomasz Jurkowski, ul. ul. Jasna 21/7, 70-777  Szczecin lub na adres mailowy: sklpe@maluchwpodrozy.pl
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Instrukcja wypełniania:

Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, i adres e-mail.
Proszę odesłać rzecz na adres Alprofi Tomasz Jurkowski, ul. Jasna 21/7, 70-777  Szczecin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – do pobrania tutaj
Adresat: ul. Jasna 21/7, 70-777  Szczecin
Niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


Data ,Podpis

Dotyczy przedsiębiorców
1.    Klient będący przedsiębiorcą, zakup na fakturę, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie skontrolował produktu w czasie i w sposób przyjęty przy produktach tego rodzaju, oraz przy pojawieniu się wady, kiedy nie zawiadomił niezwłocznie sklepu.
2.    Klient będący przedsiębiorcą, zakup na fakturę, traci możliwość odstąpienia od umowy, która jest ustalona zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827, art. 27.
3.    Produkty są objęte 12 miesięczną gwarancją, podlegają wymianie lub naprawie w zależności od powstałej wady.