W dniach 21-23.05 wypożyczalnia będzie nieczynna

Informacje ogólne

 • MaluchWpodrozy.pl to internetowy serwis, który oferuje wypożyczenie sprzętu turystycznego, sprzętu umożliwiającego przemieszczanie się z dziećmi jak i sprzętu wspierającego rodziców. Serwis należy do firmy ALprofi Tomasz Jurkowski, której siedziba jest w Szczecinie, przy ulicy Jasnej 21/7, 70-777 Szczecin, NIP PL: 9552004905.
 • Serwis internetowy MaluchWpodrozy.pl  będzie nazwany w dalszej części regulaminu Wypożyczalnią. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub ją prowadzące będą nazywane w dalszej części regulaminu Klientem. Produkty ujęte na stronie do wypożyczenia będą nazwane Sprzętem.
 • Wypożyczalnia przy zachowaniu należytej staranności,  poprzez stronę internetowa daje możliwość Klientowi zapoznanie się z produktami.  Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • Regulamin jest dołączany do umowy najmu sprzętu i zostanie przesłany do wglądu i uzupełnienia po dokonaniu rezerwacji.

Zawieranie umów

 • Wypożyczalnia oferuje swoim klientom nowy lub używany sprzęt. Przez słowo używany rozumie się sprzęt, który jest zadbany, czysty, noszący ślady użytkowania.
 • Klient na stronie internetowej po wypełnieniu stosownego formularzu, otrzyma maila z danymi do przelewu w celu opłacenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50PLN. Opłata będzie zaliczana na poczet najmu. Opłata rezerwacyjna jest zdeponowana na nieoprocentowanym koncie wypożyczalni.
 • Opłata rezerwacyjna musi zostać przelana w ciągu 2 dni od momentu rezerwacji. Akceptowane jest potwierdzenie przelewu.
 • Wypożyczalnia po otrzymaniu rezerwacji, dokona dodatkowo potwierdzenia drogą e-mailową oraz telefonicznie.
 • Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej. Wypożyczalnia prześle na maila dane potwierdzające wraz z numerem konta w celu opłacenia opłaty rezerwacyjnej.
 • Wypożyczalnia zastrzega sobie anulowanie rezerwacji z przyczyn organizacyjnych, jeżeli rezerwacja i dostarczenie sprzętu jest wymagane w tym samym dniu. Informację o możliwości realizacji takiej rezerwacji należy uzyskać telefonicznie.
 • Anulowanie rezerwacji jest możliwe drogą mailową lub telefonicznie. W przypadku anulowania 7 dni przed terminem, wypożyczalnia zwraca do 3 dni roboczych opłatę rezerwacyjną na wskazane konto klienta. W przypadku anulowania poniżej 7 dni, opłata jest traktowana jak odstępne i nie podlega zwrotowi, jak i zarówno nie odebranie sprzętu w umówionym terminie i miejscu.
 • Wypożyczalnia zastrzega możliwość anulowanie rezerwacji o czym poinformuje telefonicznie i drogą mailową klienta. W przypadku anulowania 7 dni przed terminem, wypożyczalnia zwraca do 3 dni roboczych opłatę rezerwacyjną na wskazane konto klienta. W przypadku anulowania poniżej 7 dni, wypożyczalnia zwraca do 3 dni roboczych opłatę rezerwacyjną na wskazane konto klienta wraz z zadość uczynieniem w wysokości 50PLN.
 • Zamówiony sprzęt odbierany jest przez klienta w umówionym miejscu. Informację ujęte są w zakładce cennik.
 • Podczas przekazania sprzętu przez wypożyczalnie, klient podpisuje umowę najmu, tym samym klient zawiera umowę cywilno prawną, zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz w regulaminie wypożyczalni.
 • Przy podpisaniu umowy, klient jest zobowiązany do przedstawienia dwóch dokumentów ze zdjęciem w celu weryfikacji i uzupełnienia umowy najmu. Jednym z dokumentów musi być dowód osobisty. Umowę mogą podpisywać osoby pełnoletnie. Po zakończeniu umowy, papierowa umowa najmu z danymi klienta zostanie zniszczona przez wypożyczalnie i nie będzie przekazywana osobom trzecim.
 • Kaucja oraz opłata za najem jest pobierana z góry w gotówce, przy przekazaniu sprzętu. Opłata za najem podana jest na stronie w cenniku i liczona jest za każdą rozpoczętą dobę 24h
 • Kaucja jest zwrotna po zdaniu sprzętu. Opłata rezerwacyjna będzie wliczona na poczet najmu.W przypadku kiedy sprzęt został zniszczony, zalany, nosi znamiona użytkowania niezgodnie z instrukcją, wypożyczalnia ma prawo zatrzymać kaucję w celu wyjaśnienia i oszacowania strat, którymi obciąży klienta. Szczegóły zawarte są w umowie najmu.
 • Klient nie odpowiada za zniszczenia wynikające z użytkowania zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem  urządzenia.
 • Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody sprzętem.
 • Klient odpowiada za złożenie i rozłożenie sprzętu jak i jego umocowanie.
 • W przypadku wady niezawinionej przez klienta, uniemożliwiającej dalsze użytkowanie, klient zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. Wypożyczalnia postara się wymienić sprzęt na inny lub zwrócić kwotę wynajmu od momentu zgłoszenia.
 • Klient zobowiązany jest do przechowywania sprzętu pod nadzorem lub w pomieszczeniach zamykanych na zamek, ograniczając tym samy ingerencje osób trzecich. W przypadku kradzieży klient niezwłocznie musi powiadomić policję oraz wypożyczalnie.
 • W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia czasu wypożyczenia i braku kontaktu, wypożyczalnia zgłasza sprawę na Policję jako przywłaszczenie sprzętu.

Pozostałe informacje

 • Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne akty prawne na terenie kraju.
 • Umowy powierzenia danych osobowych zgodnej z GiODO została zawarta z firmą dhosting.pl Sp. z o.o.
 • Wypożyczalnia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.